Stichting Vrienden van het Huis van Compassie

Doelstelling

De Stichting Vrienden van het huis van Compassie heeft als doel het vergaren van geldelijke middelen ter ondersteuning van het Huis van Compassie te Nijmegen. Met deze middelen worden activiteiten voor en van kwetsbare mensen in onze maatschappij gefinancierd.
Het betreft activiteiten van de stichting Huis van Compassie Nijmegen die:

a.     geen of onvoldoende financiële middelen hebben verkregen bij reguliere subsidiegevers;
b.     deels door subsidiegevers gefinancierd worden maar niet voldoende om de activiteiten van start te laten gaan en/of de beoogde doelstellingen van de activiteit te realiseren;
c.     niet in de jaarplannen zijn opgenomen en waarvoor geen subsidie voorhanden is, maar die naar de mening van het bestuur van het Huis van Compassie door maatschappelijke ontwikkelingen belangrijk zijn om uit te voeren.

Activiteiten

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a.     sympathisanten van het Huis van Compassie op te roepen tot het geven van een donatie;
b.     crowdfunding voor een specifieke activiteit van het Huis van Compassie;
c.      verwerven van andere verkrijgingen en baten.

Bestuur

De Stichting Vrienden van het huis van Compassie kent een beperkt bestuur, bestaande uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. Voor activiteiten van de stichting wordt mede gebruik gemaakt van vrijwilligers van het Huis van Compassie Nijmegen.
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte kosten worden vergoed.

Baten en lasten

De Stichting Vrienden van het huis van Compassie is op 3 februari 2020 opgericht.
In 2022 is een bedrag van € 10.000 naar de Stichting Huis van Compassie Nijmegen overgemaakt. Behoudens bankkosten zijn er in de periode 2020 tot en met 2022 geen verdere kosten door de stichting gemaakt.
In 2023 wordt een financieel-verslag gepubliceerd over de periode 2020 tot en met 2022.

Wordt Vriend van het Huis van Compassie Nijmegen

Als Vriend van het Huis van Compassie Nijmegen steunt u de activiteiten voor en van kwetsbare mensen in onze maatschappij, die het Huis van Compassie hen kosteloos aanbiedt.
In 2023 wordt tevens een eerste Vriendendag georganiseerd, waarop vrienden kunnen kennismaken met de deelnemers en activiteiten van het Huis van Compassie.

Contactgegevens

Stichting Vrienden van het Huis van Compassie
Vlietstraat 20B, 6542 SL Nijmegen / Postbus 273, 6500 AG Nijmegen
Telefoon: 06-27274789
Website: www.huisvancompassienijmegen.nl
E-mail: [email protected]

ANBI gegevens:

RSIN/Fiscaalnummer: 860954286
KVK-nummer: 77268466
ANBI-status onder nummer 860954286
Rekeningnummer: NL11 TRIO 0320025926