ANBI

Stichting Huis van Compassie – ANBI RSIN/Fiscaalnummer: 855397743 Contactgegevens Pieter Poels coördinator Huis van Compassie Nijmegen 06 – 420 56 809 Nieuw adres: Vlietstraat 20 B 6542 SL   Nijmegen

Website: www.huisvancompassienijmegen.nl E-mail: [email protected]

Bestuurssamenstelling Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Eventuele overige bestuursleden hebben een algemene functie. Visie en doelstelling De stichting heeft ten doel: het bevorderen van compassie met de kwetsbare mensen in onze maatschappij, met als uitgangspunt “behandel de ander zoals jezelf behandeld zou willen worden” en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. Beleid In het Werkplan Huis van Compassie 2023 staat beschreven welke activiteiten wij de komende jaren willen toevoegen aan het bestaande aanbod en welke doelen wij nastreven. Lees ook ons Beleidsplan voor de jaren 2020 t/m 2023. Beloning Huis van Compassie heeft een aantal part time krachten in dienst. De beloning is geregeld in de CAO Welzijn. Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Activiteiten We organiseren een groot aantal activiteiten voor de kwetsbaren in onze samenleving, maar tegelijkertijd ook mensen die het goed vergaat; juist de ontmoeting tussen verschillende groepen mensen streven wij na, omdat dit kan leiden tot begrip voor elkaar en respect. Ook bieden we in het Huis van Compassie een plek aan verschillende vrijwilligersgroepen van mensen die zich op een of andere wijze willen inzetten voor -en in samenwerking met- de groepen die onze steun en solidariteit behoeven. En we ondersteunen initiatieven die door de kwetsbaren in onze samenleving zelf vanuit de doelgroepen zelf. De volgende activiteiten worden door ons georganiseerd:

  • Cursussen
  • Repair café
  • Open mic avonden
  • Maaltijden
  • Debat
  • Gespreksgroepen
  • Film
  • Moestuin
  • Theater
  • Tentoonstellingen

Jaarverslag Een terugblik op de activiteiten is te vinden in het Jaarverslag 2022 van het Huis van Compassie. Baten en lasten De stichting is op 16 juli 2015 opgericht. Voorafgaand aan die datum waren de activiteiten van het Huis van Compassie onderdeel van de Protestantse Diaconie Nijmegen.