Algemene informatie

Het Huis van Compassie is mogelijk gemaakt dankzij: 

belangrijke bijdragen van de Provincie, KANS, Oranjefonds, en vele andere fondsen en particulieren.  

Wat gebeurt er met uw bijdrage?
Het Huis van Compassie ontvangt geen structurele overheidssubsidie en kan niet beschikken over structurele subsidies van fondsen. Met uw donatie stelt u ons in staat om onze doelen handen en voeten te geven, middels een groot aantal activiteiten voor en met en over de kwetsbaren in onze maatschappij.

Hoe kunt u het Huis van Compassie steunen?

Er zijn verschillende manieren om het Huis financieel te steunen:

  • U kunt Vriend worden en zo het Huis regelmatig steunen
  • U kunt een eenmalige donatie doen, door een bedrag over te maken naar NL80 TRIO 0391 0294 60 t.n.v. Huis van Compassie in Nijmegen o.v.v. donatie Huis van Compassie
  • U kunt sponsor worden.
  • U kunt een periodieke overeenkomst  met ons aangaan voor (min.) 5 jaar
  • U kunt HVC opnemen in uw testament (erfstelling of legaat)

ANBI-Logo

Onze organisatie is aangewezen als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Uw gift is daarmee aftrekbaar van de belastingen.