Algemene informatie

Het Huis van Compassie is een laagdrempelige plek waarin vele verschillende activiteiten plaatsvinden waarbij compassie met mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie centraal staat. Compassie met bijvoorbeeld daklozen, ongedocumenteerde vreemdelingen, mensen die in armoede leven en mensen die sociaal geïsoleerd zijn en/of zorg behoeven. We organiseren activiteiten voor mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie, maar tegelijkertijd ook voor mensen die het goed vergaat. Juist de ontmoeting tussen verschillende groepen mensen streven wij na, omdat dit kan leiden tot begrip voor elkaar en respect. Daarnaast bieden we in het Huis van Compassie een plek aan verschillende vrijwilligersgroepen van mensen die zich op een of andere wijze willen inzetten voor -en in samenwerking met- de groepen die onze steun en solidariteit behoeven. En we ondersteunen initiatieven die door mensen uit onze doelgroepen worden opgezet. Lees hierover meer op de pagina activiteiten. Ook organiseren we o.m. debatten, congressen, film- en theateravonden en tentoonstellingen waarbij compassie centraal staat. Voor de activiteiten die wij organiseren verwijzen wij u graag naar de activiteitenpagina. Het Huis van Compassie is mede mogelijk gemaakt door de volgende fondsen: