Gedragscode voor medewerkers en vrijwilligers

Centraal in het Huis van Compassie staat de leefregel: behandel de ander zoals je zelf behandeld wilt worden!

Gelijkwaardigheid
Uitgangspunt voor ons is de gelijkwaardigheid tussen mensen en een positieve waardering van de diversiteit. Dat mensen verschillen geeft de mogelijkheid dat ze elkaar aanvullen.
Meer met en voor elkaar doen. Dat kan op verschillende manieren. Met hoofd, hart of handen.
Bij alle gelijkwaardigheid verkeert de ene mens soms in een kwetsbaarder positie dan de ander.
Dat roept een gevoel van onrechtvaardigheid op dat ons aanzet tot pogingen de balans te herstellen. Compassie zet aan tot actie!

Iedereen is welkom en wordt gerespecteerd
In het Huis van Compassie is iedereen welkom, als vrijwilliger of als bezoeker. We hebben respect voor iedereen, met verschillende geloven, levensovertuigingen, nationaliteiten, huidskleuren en seksuele geaardheid. We zorgen er samen voor dat iedereen zich in het Huis van Compassie thuis kan voelen. Voor discriminatie is in het Huis van Compassie geen plaats.

Waarom een Gedragscode
Veel grenzen in het contact tussen (vrijwillige) medewerkers en de deelnemers van het Huis van Compassie Nijmegen zijn niet eenduidig. De ene deelnemer wil een hand op de schouder en weer een andere vindt het niet prettig om aangeraakt te worden. Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle deelnemers en in alle situaties gelden. Dat is maar goed ook. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is dat (seksueel) grensoverschrijdend gedrag ontoelaatbaar is!

Daarom hebben wij als Huis van Compassie voor al onze (vrijwillige) medewerkers een gedragscode opgesteld. De gedragscode bestaat uit twee delen: regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving en de omschrijving van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het sanctiebeleid dat door de organisatie wordt gevoerd. Wanneer je bij ons komt werken, als vrijwilliger, stagiair(e) of als betaalde kracht, vragen wij je met deze gedragscode in te stemmen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen.

Zo gaan we met elkaar om:

 1. Accepteer en respecteer de ander zoals hij/zij is.
 2. Houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
 3. Dring bij een deelnemer/hulpvrager niet verder door in het privéleven dan nodig is om de gevraagde hulp te bieden. Maak op geen enkele wijze misbruik van je (machts)positie.
 4. Kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet aan als die dat niet wil.
 5. Scheld niet en maak geen vervelende opmerkingen.
 6. Stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
 7. Wees vriendelijk voor elkaar: Je hoeft niet met iedereen vrienden te zijn, maar ‘gewoon’ aardig zijn is een kleine moeite.
 8. Praat mét iemand en niet over iemand. Bespreek een probleem met de persoon in kwestie en probeer er samen uit te komen. Ga niet roddelen.
 9. Als iemand je hindert of lastigvalt, vraag hem/haar dan hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag dan om hulp.
  Wat moet je doen bij ongewenst gedrag?
 10. Als je merkt dat je ergens geen goed gevoel bij hebt, durf het dan te benoemen.
 11. Bespreek dit met de persoon in kwestie.
 12. Als dat niet kan of niet lukt, bespreek het dan met de coördinator.
 13. Als dit ook niet lukt, richt je dan tot onze  vertrouwenspersoon Els Ligthart Broersen.  Zij kan  jou ondersteunen en adviseren. Is te bereiken onder telefoonnummer: 06 443 73 046 Els bekijkt dan samen met jou welke oplossing mogelijk is.