Algemene informatie activiteiten

We organiseren een groot aantal activiteiten voor en met mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie, maar tegelijkertijd ook mensen die het goed vergaat. Juist de ontmoeting tussen verschillende groepen mensen streven wij na, omdat dit kan leiden tot begrip voor elkaar en respect.

Onze werkterreinen:

  • Praktische hulp
  • Ontmoeting
  • Maaltijden
  • Duurzaamheid
  • Vluchtelingen

Onder het menu “Actviteiten” vindt u een opsomming van onze activiteiten.

Heeft u ideeën voor activiteiten die volgens u goed passen bij het Huis van Compassie, neem dan gerust contact met ons op.