Nijmegen Stad van Compassie

Op 9 november 2018, Wereldcompassiedag, ondertekenden Burgemeester Bruls en wethouders de Verklaring van Nijmegen Stad van Compassie (https://www.nijmegenstadvancompassie.nl/ondertekening-van-de-verklaring-van-nijmegen-stad-van-compassie). De boodschap was en is nog steeds duidelijk: Nijmegen wil een stad zijn voor iedereen, een stad die staat voor mededogen voor elkaar.

Nijmegen, Stad van Compassie, is een initiatief genomen door een aantal Nijmeegse organisaties: Centrum Ontmoeting in Levensvragen, het Hobbycentrum Nonnendaal, Huis van Compassie, Bij Bosshardt, Pleisterplaats van de Ziel en de Raad voor Levensbeschouwing en Religie Nijmegen. Ook nemen betrokken “ongebonden” Nijmegenaren deel aan het initiatief.

Inmiddels zijn er meer dan 100 organisaties aangesloten bij Nijmegen Stad van Compassie en werken wij verder aan verbinding, gelijkwaardigheid en een positieve waardering van diversiteit. Wie zich er verder bij wil aansluiten is van harte welkom.

www.nijmegenstadvancompassie.nl

Vind ons ook op facebook: Nijmegen Stad van Compassie & Wij zijn Nijmegen