Nijmegen in Dialoog

Nijmegen in Dialoog is een project van Huis van Compassie Nijmegen en Nijmegen Stad van Compassie. Doel van het project is het organiseren van waardevolle ontmoetingen tussen allerlei Nijmegenaren. Stadsgenoten, die elkaar niet vanzelf tegenkomen, gaan met elkaar in dialoog over onderwerpen die in hun dagelijks leven belangrijk voor hen zijn. Bij de gesprekken in kleine groepjes worden persoonlijke ervaringen rondom een thema gedeeld, dromen verkend en acties verwoord. Deelnemers luisteren naar elkaar, proberen elkaar te begrijpen en respecteren elkaars standpunten. De dialogen worden begeleid door getrainde vrijwilligers.
Wil jij ook een keer mee praten bij een dialoogbijeenkomst?
Kijk voor geplande dialogen en onderwerpen op:
https://www.nijmegenstadvancompassie.nl/nijmegen-in-dialoog/

Voor aanmeldingen of aanvragen voor dialoogbijeenkomsten of voor de nieuwsbrief, interesse om dialoogbegeleider te worden en alle verdere informatie: