Klussenteam

Het Huis van Compassie Nijmegen heeft een klussenteam, waarin vluchtelingen klussen in en om huis verrichten voor mensen die in armoede leven. Klanten van de voedselbanken in Nijmegen kunnen contact opnemen met het klussenteam. Vervolgens gaat iemand uit het klussenteam kijken of wij de klus kunnen doen. Zo ja, dan worden er afspraken gemaakt. Mensen waarbij geklust worden geven iets terug in de vorm van een maaltijd voor de klussers, koffie met iets lekkers of een dienst voor iemand anders.

Het project is een groot succes. Mensen die in armoede leven kunnen klussen laten doen die anders niet gedaan zouden worden, zoals schilderen van kamers, schimmel verwijderen, stoepje leggen, verhuizen, spullen naar de DAR brengen of tuin opruimen. Vluchtelingen doen vaardigheden op, niet alleen met klussen, maar ook met de Nederlandse taal en omgangsvormen.

21 maart 2022 kreeg het Klussenteam een bijzondere erkenning: de Stijn Buys Pluim uitgereikt door Stichting De Beide Weeshuizen. De pluim is bedoeld voor vrijwilligers die zich verdienstelijk maken voor Nijmeegse jongeren tot 28 jaar in achterstandssituaties. Omdat het klussenteam vaak werkt bij alleenstaande vrouwen met (jonge) kinderen en daarmee bijdraagt aan een veilige en prettigere leesituatie voor kinderen, werd het klussenteam door de Beide Weeshuizen met deze pluim gewaardeerd.

Lees het artikel hier: https://huisvancompassienijmegen.nl/2022/04/klussenteam-van-huis-van-compassie-ontvangt-stijn-buys-pluim/

Contact: [email protected]

Bel voor het Klussenteam, ma, wo, do van 10.00 – 18.00: 06 – 39 38 94 49