Een terugblik: de start van het Huis van Compassie in 2013

30 april 2021

Na meer dan 7 jaar in de Haard aan de Groenestraat te hebben verbleven, kijken we graag en met enige weemoed terug op de start van het Huis van Compassie.

Het was de droom van Diaconaal predikant Paul Oosterhoff (sinds 2020 met pensioen, nu nog steeds voorzitter van het Huis van Compassie): oprichting van een Huis van Compassie in Nijmegen. Sinds 2012 kon de Protestantse Diaconie beschikken over het mooie grote pand de Haard aan de Groenestraat, en een Huis van Compassie zou er heel mooi in passen: een ontmoetingsplek voor mensen in een kwetsbare maatschappelijke positie zoals  vluchtelingen, mensen in armoede, mensen die in eenzaamheid verkeren. Een plek ook voor mensen van goede wil die het goed vergaat en die kennis willen maken met mensen die het minder getroffen hebben. Een plek waar iedereen zich welkom weet, iedereen mee kan doen en wordt gewaardeerd.

Mede dankzij de steun van het bestuur van de Diaconie zijn we voortvarend de slag gegaan. We vonden diverse fondsen bereid om de start van het Huis van Compassie mogelijk te maken.

Eind 2013 was de opening een feit. Door een gelukkig toeval was Karen Armstrong, de grondlegger van de internationale Compassiebeweging, in staat om het Huis van Compassie te openen.  Lees er hier over.

Huis van Compassie officieel geopend

De Gelderlander wijdde ook een artikel aan onze start.

https://huisvancompassienijmegen.nl/wp-content/uploads/2013/11/De-Gelderlander-16-november-2013.pdf

We  konden we aan de slag!

Met eerste activiteiten: maaltijden, filmavonden, een Repaircafé, Podiumgesprekken, etc… Een aantal ervan is nog zichtbaar op onze site.  Van alles was mogelijk, dankzij een groeiend aantal vrijwilligers, een groot aantal bezoekers, en de voortdurende steun van de Diaconie.

Met plezier kijken we op die begintijd terug.

Hartelijk dank aan het bestuur en de medewerkers van de diaconie die zoveel hebben bijgedragen aan het Huis van Compassie!

Pieter Poels coordinator Huis van Compassie