Nijmegen Stad van Compassie: nominatie Vrijwilligersprijs

18 februari 2020

Nijmegen Stad van Compassie ontving op 27 januari een plaquette ter ere van onze nominatie voor de Nationale Vrijwilligersprijs 2020. Wij ontvingen deze nominatie voor ons initiatief het Vrijwilligerscafé: een laagdrempelige manier om medevrijwilligers te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen onder het genot van een drankje.

Namens de gemeente Nijmegen reikte Mirjam Kaptein (directeur Vrijwilligerscentrale) de plaquette uit aan onze vrijwilliger Hans Slavenburg. Hij vertelde over het vrijwilligerscafé en Hans  had nog een primeur in petto. Naast de Wijkfabriek en het Huis van Compassie wordt de Lindenberg de derde vaste locatie voor het Vrijwilligerscafé Nijmegen. Het volgende Vrijwilligerscafé zal daar gaan plaatsvinden.

Zie voor meer informatie www.nijmegenstadvancompassie.nl

Stem op ons voor de Publieksprijs

De Nationale Vrijwilligersprijzen (voorheen de Meer dan handen Vrijwilligersprijzen) is een initiatief van de vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV). Voor 18 februari worden 12 lokale initiatieven geselecteerd om mee te dingen naar de prijzen.

Van 18 februari tot en met 22 maart mogen alle Nederlanders stemmen op hun favoriete initiatief. Zij bepalen wie de Publieksprijs van € 2.500,- ontvangt.

De landelijke jury bepaalt welk initiatief de Nationale Vrijwilligersprijs in ontvangst mag nemen: een bedrag van € 6.000,-. De uitreiking van deze prijzen vindt plaats in Amersfoort, tijdens “We doen het samen-festival” op 28 maart 2020, door Minister Hugo de Jonge.

Stem op ons! Via https://vrijwilligerswerk.nl/nationalevrijwilligersprijzen/kandidaten/1550972.aspx

Ook twee andere bijzondere Nijmeegs initiatieven, Club Vagebond en Stichting Present, zijn genomineerd.

Tijdens de uitreiking waren ook vrijwilligers van deze initiatieven aanwezig. Björn Geilem van Club Vagebond vertelde over hun Stadswandelingen waarbij een (ex-)dakloze en/of (ex-) drugsverslaafde vertelt over het leven op straat. Op professionele wijze zetten deze mensen hun talenten in als stadsgids. Ze nemen u mee in de keiharde realiteit van het Nijmeegse straat- en daklozenleven.

Judith Ferrier van  Stichting Present vertelde hoe zij via “Samen voor elkaar” met inburgeraars groepsgewijs activiteiten organiseren voor en met mensen die hulp en/of gezelschap op prijs stellen. Inburgeraars doen zo praktische ervaring op in de Nederlandse samenleving.