29 april: Vrijwilligerscafé ‘Vluchtelingen en werk’

23 april 2019

Vluchtelingen zijn over het algemeen zeer gemotiveerd om een plek in te nemen op de arbeidsmarkt. In praktijk blijkt dit niet eenvoudig te zijn. De werkloosheid onder vluchtelingen is hoog. Nu de arbeidsmarkt aantrekt verbeteren de kansen van vluchtelingen.

Welke ervaringen hebben vluchtelingen, welke wetten en regels zijn er, hoe kunnen vrijwilligers vluchtelingen ondersteunen op hun weg? Hierover gaan we in gesprek. We zijn verheugd dat Astrid Peerenboom onze gast is. Astrid heeft bijzonder veel ervaring in het begeleiden van vluchtelingen naar werk. Zij heeft een eigen bedrijf en werkt o.m. voor gemeenten en de Provincie, en heeft passie voor vluchtelingen!

De bijeenkomsten zijn op maandagmiddag 28 januari en 29 april, van 15.00 tot 16.30 uur.

Astrid Peerenboom graag wil dat je voorbeelden van concrete casussen meeneemt naar de workshop. Daar gaat ze mee aan de slag.

Wat gaan we doen tijdens de 2e bijeenkomst op 29 april:

  • presenteren van 3  vluchtelingen die met hun werktalenten in beeld zijn gebracht (door vluchtelingen en vrijwilligers, max. 5 minuten per persoon)
  • hebben we vragen, willen we nog meer weten van deze personen?
  • interactief: stappen naar werk (hoe ga je de kandidaat helpen, wat zijn mogelijke wegen, wie kan helpen), werkvorm in groepjes
  • presentatie van kansrijke beroepen en andere tips


Iedereen is welkom: vrijwilligers van Nijmeegse organisaties, en andere geïnteresseerden.
Deelname is gratis.
Opgave is niet nodig.
Meer info: [email protected]

Vrijwilligerscafé is een project van Nijmegen stad van Compassie, in samenwerking met de Vrijwilligerscentrale Nijmegen. Ze organiseren 10 vrijwilligerscafés per jaar, met medewerking van Wijkfabriek Wolfskuil, Huis van Compassie OPEN Slowcafé, Marikenhuis, Ontmoetingskerk, e.a.. Het vrijwilligerscafé geeft gelegenheid aan iedereen die in Nijmegen actief is als vrijwilliger om elkaar te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen, van elkaar te leren en waar mogelijk te ondersteunen.