Dit gebeurt ook in het Huis van Compassie

20 april 2019

Wij organiseren in het Huis van Compassie veel verschillende activiteiten. De meeste daarvan plaatsen we niet op onze website, maar we geven u graag een beeld van wat we allemaal doen. Hieronder benoemen we een aantal dingen die de afgelopen tijd plaatsvonden.

Wist u bijvoorbeeld dat:

  • we achterop het terrein van de Haard een moestuin hebben van en voor de Voedselbank. Dat we weer elke woensdag tussen 14 en 16 uur biologische plantjes verkopen. Aardbeienplanten voor een euro, diverse kruidenplanten voor 3 euro. De helft van de opbrengst van de planten is bestemd voor de vrijwilligers, en met de andere helft dragen we bij aan de bekostiging van de moestuin.
  • we met ons project Go Green al 80 huisbezoeken hebben afgelegd. Go Green is een initiatief van en voor Nijmeegse vluchtelingen. Ons doel is om andere vluchtelingen te helpen om energiezuiniger te leven. Dat is goed voor de portemonnee, en goed voor het milieu! De behoefte is in 2017 gesignaleerd door Nijmeegse vluchtelingen die al langer in Nijmegen wonen. Zij zijn op het Huis van Compassie afgestapt met het verzoek om samen een project te ontwikkelen. Zij zien dagelijks om zich heen dat bij veel vluchtelingen weinig kennis is van milieubewust energiegebruik. Met als gevolg dat zij onnodig veel geld besteden aan energiekosten. En dat terwijl veel vluchtelingen op of onder de armoedegrens leven. Tijdens de huisbezoeken krijgen de vluchtelingen praktische tips en adviezen over hoe je energiezuiniger kunt leven. Kernonderwerpen zijn elektriciteit, gas, water en afval.  In 2019 vervolgen we onze activiteiten.
  • In april meer dan 35 kinderen uit de wijk Willemskwartier 2 x bij ons op bezoek zijn geweest. Dat zij toen een rondleiding hebben gekregen van Frans Eppink, die momenteel in de Haard een fototentoonstelling heeft over armoede in Nijmegen. Dat de kinderen in gesprek gingen met mensen die zelf in armoede hebben geleefd. Dat Go Green en een vrijwilliger van de IVN met de kinderen in gesprek zijn gegaan over natuur, afval en milieu?

En wist u dat:

  • we altijd kosteloos gebruik kunnen maken van de ruimtes in de Haard, dankzij de Protestantse diaconie Nijmegen.
  • het Huis van Compassie sinds 2013 bestaat . Dat we zijn begonnen als onderdeel van de Protestantse diaconie in Nijmegen. We in 2015 zelfstandig zijn geworden, door oprichting van een Stichting. En dat we tegelijkertijd nog steeds nauw verbonden zijn met de diaconie!
  • 80 vrijwilligers verbonden zijn aan het Huis van Compassie.