Saam spelen: kom jij ook op woensdagmiddag spelen?

6 januari 2019

Saam is een vrijwilligersinitiatief voor ouders en kinderen. In 2019 organiseert Saam in het Huis van Compassie speelmiddagen, gericht op kinderen tot ongeveer 7 jaar. Je kunt hier vrij spelen in een grote zaal met speelgoed en knutselmateriaal. Iedereen is welkom!

De volgende speelmiddagen vinden plaats op woensdag 23 januari en 6 en 20 februari.
Van 14.00 tot 16.00 uur wordt er gespeeld!

Neem voor nadere informatie contact op met coördinator Jiske Broers: www.nijmegenstadvancompassie.nl/saam-nijmegen/