Vluchtelingen Vooruit: een nieuw project

2 maart 2018

In januari zijn we gestart met een nieuw project: Vluchtelingen Vooruit. We geven vluchtelingen de gelegenheid om in en vanuit het Huis van Compassie als vrijwilliger heel praktisch stap voor stap te gaan werken aan hun integratie in de Nijmeegse samenleving.

Ons aanbod bestaat uit verschillende activiteiten, in het kader van een samenhangend aanbod, waarmee vluchtelingen aan de volgende doelen kunnen werken:

 

 

 • werkervaring opdoen in een vrijwilligersorganisatie
 • oefenen van de taal
 • leren van vluchtelingen die de weg naar integratie succesvol hebben afgelegd
 • kennis maken met Nederlandse gewoonten kennis en met Nederlanders
 • ontwikkelen van vaardigheden die nuttig en nodig zijn bij vrijwilligerswerk
 • gericht kennis maken met netwerken van mensen die activiteiten ondernemen die goed aansluiten bij de capaciteiten en ambities van de vluchtelingen, m.n. gericht op de arbeidsmarkt

We bieden jaarlijks aan 25 vluchtelingen een samenhangend begeleidingstraject aan, bestaande uit de volgende onderdelen:

 • Deelname aan activiteiten in het Huis van Compassie
 • Verantwoordelijk vrijwilligerswerk verrichten in het Huis van Compassie en bij andere Nijmeegse organisaties
 • Conversatielessen en taalmaatjes
 • Koppeling aan een vrijwilliger met een gericht netwerk
 • Uitwisseling van ervaringen met vluchtelingen die hun integratietraject succesvol hebben doorlopen
 • Excursies en toeleiding naar externe organisaties

Het moge duidelijk zijn waarom we gestart zijn met Vluchtelingen Vooruit: vluchtelingen staan voor de uitdaging om een leven in Nederland op te bouwen. Als burger, als ouder van kinderen, en/of als deelnemer aan de arbeidsmarkt. Een goede beheersing van de taal, evenals kennis van onze maatschappij is daarbij essentieel.

De beste manier om gaandeweg een volwaardige plek in onze samenleving te verwerven is door praktijkervaring op te doen; in contact met Nederlanders, door te leren van de ervaringen van vluchtelingen die hun weg al hebben gevonden. Door mee te doen in allerlei settings, in contact met vele mensen in de naaste leefomgeving van de vluchteling. Als deelnemer, als vrijwilliger, en gaandeweg steeds meer specifiek gericht op de mogelijkheden en ambities van de vluchteling. Daarom Vluchtelingen Vooruit!

We houden u de komende maanden graag op de hoogte van de vorderingen van ons project.

Voor nadere informatie en voor overleg: neem contact op met Pieter Poels, 0243228480 en [email protected]