Compassiepluim Nijmegen 2017: wie verdient deze prijs?

1 september 2017

Nijmegen Stad van Compassie heeft besloten jaarlijks de Compassiepluim Nijmegen uit te reiken aan een persoon, een organisatie of voor een activiteit. De prijs is bestemd voor hen die ‘harten verwarmen, mensen verbinden en welzijn bevorderen’. De eerste uitreiking vindt plaats op de publieksdag van Nijmegen Stad van Compassie op zaterdag 23 september. De winnaar zal dan uit handen van burgemeester Bruls een oorkonde en de compassiepluim ontvangen.

Vele steden in de wereld verklaarden zich al ‘compassionate city’. In Nederland bijvoorbeeld Rotterdam, Leiden en  Groningen. Ook in Nijmegen heeft een groep het initiatief genomen onze stad tot een stad van compassie te laten uitgroeien.
De oorsprong ligt in het Handvest voor Compassie (Charter for Compassion), een initiatief van de Britse schrijfster Karen Armstrong waarin de Gulden Regel “Behandel de ander zoals je zelf behandeld wilt worden” centraal staat. Mensen als Desmond Tutu en de Daila Lama sloten er zich bij aan.

Toen we dat woord ‘compassie’ eens aan iemand hadden uitgelegd zei hij: “Je bedoelt gewoon warmhartigheid”. En ja, we willen in Nijmegen ons warme hart laten spreken. En met dat “we” bedoelen we eigenlijk iedereen, zowel individuele personen als groepen en organisaties, ook bedrijven. Daarvan hebben zich al meer dan 40 organisaties en vele individuele personen aangesloten bij de beweging ‘Nijmegen Stad van Compassie’. Zie voor meer over deze beweging op de website www.nijmegenstadvancompassie.nl of wordt vriend van de beweging op facebook.

Wilt u nomineren?
Gebruik daarvoor s.v.p. ons digitale formulier. Deadline voor indiening is vrijdag 15 september.

‘Nijmegen, stad van compassie’ is een initiatief genomen door een aantal Nijmeegse organisaties: Centrum Ontmoeting in Levensvragen, het Hobbycentrum Nonnendaal, Huis van Compassie, Leger des Heils, Pleisterplaats van de Ziel en de Raad voor Levensbeschouwing en Religie Nijmegen. Ook nemen betrokken “ongebonden” Nijmegenaren deel aan het initiatief. Samengewerkt wordt met een groot aantal Nijmeegse organisaties. Wie zich er verder bij wil aansluiten is van harte welkom.