25 september: film en ontmoeting met vluchtelingen

22 september 2016

From Heumensoord with loveIn september start een nieuwe cyclus van filmvertoningen georganiseerd door het Huis van Compassie, bekend onder de naam “Kijk Maar”. Onze eerste filmvertoning is niet zoals u gewend bent in het Huis van Compassie, maar in het AZC op het LIMOS-terrein. We zijn te gast bij Ontdek je BUUR(t)!, hét buurtfeest in Nijmegen-Oost.

Het thema van onze nieuwe cyclus is “De Vreemdeling”. Indringende vragen zullen worden opgeroepen: Wanneer ben je vreemdeling? Wat doet het met je vreemdeling te zijn? Wie ervaar je als vreemdeling?  Hoe voelt vervreemding (je buiten gesloten voelen, je bekeken voelen of anders zijn)? De woorden vreemdeling en vervreemding zijn van deze zelfde stam: wie vervreemdt eigenlijk van wie?  U merkt het al: Wij allemaal kunnen vreemdeling zijn.

Het beloven bijzondere bijeenkomsten te worden.

Onze eerste filmvertoning is niet zoals u gewend bent in het Huis van Compassie maar op het AZC LIMOS terrein in Nijmegen Oost (Limospark aan de Limoslaan). Het Huis van Compassie is op zondagmiddag 25 september te gast bij Ontdek je BUUR(t)!, hét buurtfeest in Nijmegen-Oost, voor alle bewoners op en rond het LIMOS-terrein.

Die dag is er tussen 13 en 18 uur een veelheid van activiteiten, zoals muziekoptredens, creatieve workshops, een rommelmarkt, sport en spel, etc.. Zie voor het gehele programma van Ontdek je Buurt: www.facebook.com/Ontdekjebuurt

Ons programma tijdens de middag:

13.30-14.10  Film en discussie

– Film “from Heumensoord with love” van de Syrische vluchtelinge Leen Ghanem
– Film “Right There” van Yahya Hashem over Syrische vluchtelingen, hun verleden en hun toekomst in Nederland
– “Dilemma’s van vluchtelingen” presentatie van Ghiath Ghanem

14.15-15.15 Ontmoeting

Ontmoeting in onze Salon. Bent u benieuwd naar het leven van vluchtelingen? Verschillende AZC-bewoners met verschillende nationaliteiten zijn aanwezig. Zij gaan graag een gesprekje met alle bezoekers aan. Open inloop.

15.20-16.00 herhaling van Deel 1 Film en discussie

16.00-17.00 herhaling van Deel 2 Ontmoeting

Deze activiteit organiseren wij in het kader van de internationale Vredesweek in sept. Zie voor het gehele programma van de Vredesweek in Nijmegen: www.facebook.com/vredesweeknijmegen en
www.vredesweeknijmegen.nl

Overige filmdata, van films in het Huis van Compassie:

11 november:             Damascus with Love               Mohamad Abdul Aziz
27 januari:                  Jagten                                     Thomas Vinterberg
31 maart:                    Wordt nader bepaald

Wees welkom!