Verslag Verhalendag over Gastvrijheid

26 mei 2016

Verhalendag 2016Afgelopen zondagmiddag 22 mei vond in het Huis van Compassie de Verhalendag 2016 plaats. Het werd een gezellige middag met een intieme sfeer, passend bij het actuele thema van de verhalen van de middag: ‘gastvrijheid’.

Culturele invalshoek en dialoog
De verhalendag wordt jaarlijks georganiseerd door de Raad voor Levensbeschouwing en Religie Nijmegen, dit jaar in samenwerking met het Huis van Compassie Nijmegen. Deze keer was ervoor gekozen om ook verhalen aan bod te laten komen vanuit de niet-levensbeschouwelijke, culturele invalshoek. Tevens was de dag meer dan gebruikelijk gericht op dialoog met de bezoekers, om zo ook ruimte te creëren voor persoonlijke reflectie bij de verhalen en eigen vragen rondom gastvrijheid.

Plenaire opening door prof. dr. Paul van der Velde
De middag begon met een gezamenlijke bijeenkomst, met als eerste verteller prof. dr. Paul van der Velde, hoogleraar Aziatische Religies aan de Radboud Universiteit en kenner van de boeddhistische en hindoeïstische verhalen. Paul van der Velde opende de middag met een reeks prachtige verhalen vanuit de boeddhistische traditie over het thema compassie en gastvrijheid.

Boeddhisme en gastvrijheid
Ook in het boeddhisme werden de goden, dieren, koningen en burgers, zo bleek uit de verhalen, al vanaf het begin der tijden geconfronteerd met de vraag hoe ver de zelfopoffering zou moeten reiken om echte gastvrijheid te bieden aan voorbijgangers en bezoekers. Het publiek luisterde ademloos naar Paul, die de mensen gracieus meevoerde door tienduizenden jaren aan reïncarnaties van personages, tot de uiteindelijke geboorte van prins Siddharta Gautama aan toe, met wie het boeddhisme volgens de algemene overleveringen begonnen is en waarmee de verhalenronde van Paul van der Velde eindigde.

Drie rondes met vertellers
Na deze plenaire vertelronde van Paul van der Velde ging de middag verder met drie vertelrondes waarbij de bezoekers steeds bij een andere verteller konden aanschuiven. Er hoefde daarbij niet gekozen te worden: iedere verteller kon bezocht worden. Er werden verhalen vertelt door Keren Ora van Zomeren vanuit de Joodse traditie, door Maarten Hurts vanuit de Bahaï-gemeenschap en door Daad Kajo, Syrische schrijfster en auteur van het boek ‘De verleider van Damascus’.

Inspirerende gesprekken
Iedere verteller kon op deze manier verhalen met een eigen invalshoek rondom gastvrijheid inbrengen. Door aparte gespreksbegeleiders en gestructureerde vragen werden de bezoekers vervolgens in iedere ronde uitgenodigd om, gezamenlijk met de verteller, na te praten over de verhalen en het thema van gastvrijheid. Af en toe gingen de gesprekken daarbij over de persoonlijk traditionele achtergrond van de verteller zelf. Vaker gingen de gesprekken ook over wat een verhaal bij de bezoekers zelf opriep over het thema. Dat leverde mooie, inspirerende gesprekken op.

Afsluiting
Rond halfvijf werd het programma gezamenlijk afgesloten. De vertellers werden centraal bedankt en daarna konden de bezoekers nog even napraten met elkaar en met de vertellers, over het thema, de verhalen en de dag zelf. Al met al was het een mooie middag met prachtige verhalen en bijzondere gesprekken die mensen aan het denken hebben gezet over het thema van dit jaar: gastvrijheid.

Ben jij er volgend jaar ook bij?

De verhalendag is een evenement van de Raad voor Levensbeschouwing en Religie Nijmegen, gericht op kennismaking, ontmoeting en dialoog met diverse religieuze, culturele en levensbeschouwelijke stromingen. Er worden verhalen over een bepaald thema verteld, vaak door vertellers van wie de achtergrond geworteld is binnen deze tradities. De verhalendag wordt jaarlijks georganiseerd, meestal in januari.