16 februari: Podiumgesprek in moskee over Gastvrijheid

16 februari 2016

Vluchtelingen verlaten HeumensoordOp dinsdag 16 februari organiseren we in de moskee Al-Moslimin een podiumgesprek over Gastvrijheid. Over de idealen, dromen en integratie van vluchtelingen in Nijmegen.

Gastvrijheid is een deugd die wij beoefenen wanneer we mensen ontvangen die van buiten onze kring komen. We beoefenen gastvrijheid jegens vreemden, en dat is een andere deugd dan vriendschap of liefde. Bij vriendschap of liefde gaat het om een houding jegens mensen die ons nabij zijn gekomen, die bekenden zijn geworden. Gastvrijheid daarentegen is een deugd jegens mensen die op de eigen weg die ze gaan je eigen levenspad kruisen. Gastvrijheid is altijd ook verbonden met het bieden van ruimte, onderdak, ondersteuning. Vluchtelingen zijn zulke mensen, mensen die ons levenspad kruisen en nood hebben aan ruimte, onderdak, ondersteuning. Zij kruisen ons levenspad en brengen hun eigen geschiedenis mee, hun eigen verwachtingen, de bruuske en vaak gewelddadige lotgevallen waarmee hun geschiedenis belast is geraakt, de nood aan een nieuwe toekomst die de horizon waarmee ze leefden toen ze op pad gingen, van een nieuw uitzicht voorziet. Ze hebben hun eigen beelden van het ‘goede leven’ wel meegenomen maar staan nu voor de klemmende vraag of deze beelden nog wel een toekomst uitdrukken; wat hopen vluchtelingen voor hun kinderen, wat willen en kunnen vluchtelingen bijdragen aan de Nederlandse maatschappij, wat is voor hen nodig vanuit onze maatschappij?

Programma:

  • Om 20.00 uur nemen onze gasten op het podium plaats; een verblijfsgerechtigde vluchteling die al lang in Nijmegen verblijft, een bewoner van Heumensoord, en Qader Shafiq, directeur van Wijland, advies- en projectbureau voor diversiteits- en leefbaarheidsvraagstukken. Er zal ook gelegenheid zijn om vanuit de zaal in gesprek te gaan met de mensen op het podium.
  • Om 21.00 uur is er een korte pauze.
  • Om 21.15 gaan de bezoekers in kleinere groepen een verdiepend gesprek aan.  Tenslotte is er een korte terugkoppeling vanuit de zaal.

 

Van harte welkom op dinsdag 16 februari van 20.00 tot 22.00 uur in de Al Moslimin Moskee, Klimopstraat 15 in Nijmegen. Om 19.45 uur staat de koffie en thee voor u klaar.

Entree € 5,- of naar draagkracht.

De podiumgesprekken vinden 3 maal per jaar plaats in Nijmegen en worden georganiseerd in een samenwerkingsverband van Het Huis van Compassie, de Raad voor Levensbeschouwing en Religie Nijmegen, Vincent de Paul Center, Augustijns Centrum de Boskapel. Deze keer i.s.m. de Al Moslimin Moskee.