9 december: Vluchtelingen uit Syrië en Irak

29 november 2015

Vluchtelingen SyrieWoensdag 9 december organiseert Vluchtelingenwerk Oost Nederland in samenwerking met het Huis van Compassie een informatieavond voor vrijwilligers en mensen die vrijwilliger willen worden of op een andere manier te maken hebben met de opvang van vluchtelingen uit het Midden-Oosten, vooral uit Syrië en Irak.

Op deze bijeenkomst wordt ingegaan op de religieuze diversiteit in het Midden-Oosten, op de dynamiek van oorlog en sektarisch geweld en de manieren waarop vluchtelingen Europa bereiken.
De bijeenkomst is ook bedoeld om te horen wat er speelt bij vrijwilligers en anderen die met vluchtelingen te maken hebben met betrekking tot religie, omgangsvormen en verwachtingen. Er is daarom veel ruimte voor vragen en
suggesties.

De inleider is Dick Douwes, hoogleraar Geschiedenis van het Midden-Oosten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij studeerde Talen en Culturen van het Midden-Oosten aan de Radboud Universiteit Nijmegen en promoveerde ook aan deze universiteit. Daarna werkte hij in Leiden en Rotterdam, maar hij woont nog altijd in Nijmegen.

Huis van Compassie
Groenestraat 170, Nijmegen
20.00 – 22.00 uur
Inloop vanaf 19.45 uur
Gratis entree
Nadere info: 024 – 322 84 80
Aanmelding is noodzakelijk bij: [email protected]