Nijmegen, stad van compassie: doe mee aan onze enquête!

12 maart 2015

logo svc uitsnede heel‘Nijmegen, stad van compassie’ is een initiatief van een groot aantal individuen en organisaties uit Nijmegen en is bedoeld om compassie in Nijmegen zichtbaar te maken en  initiatieven te verbinden. Lees hierover meer verderop in dit artikel. Met onze enquête willen we graag achterhalen hoe Nijmegenaren ‘compassie’ beleven.

De enquête is anoniem en we gaan zorgvuldig met uw antwoorden om. De resultaten zullen we in juni publiek maken op onze websites. Het invullen van de enquête duurt ongeveer 5 a 7 minuten. Hartelijk dank voor uw medewerking!

Ga hier naar de enquête.

Nijmegen, stad van Compassie?
Weer een nieuwe aanduiding van onze stad.
Nijmegen is niet de eerste stad die zich zo wil noemen.
Vele steden, wereldwijd, verklaarden zich al compassionate city.
Zij sloten zich daarbij aan bij het Handvest voor Compassie (Charter for Compassion), een initiatief van de Britse schrijfster Karen Armstrong waarin de Gulden Regel “Behandel de ander zoals je zelf behandelt wilt worden” centraal staat.

Wat is compassie? Toen we dat woord aan iemand hadden uitgelegd zei hij: “Je bedoelt gewoon warmhartigheid”. En ja, we willen in Nijmegen ons warme hart laten spreken. En met dat “we” bedoelen we eigenlijk iedereen, zowel individuele personen als groepen als organisaties,
ook bedrijven.

Wie zijn de initiatiefnemers?
“Nijmegen, stad van compassie” is een initiatief genomen door een aantal Nijmeegse organisaties: Hobbycentrum Nonnendaal, Huis van Compassie, Leger des Heils, Pleisterplaats van de Ziel en de Raad voor Levensbeschouwing en Religie Nijmegen. Ook nemen betrokken “ongebonden” Nijmegenaren deel aan het initiatief.

Samengewerkt wordt bijvoorbeeld met bijvoorbeeld Tandem Welzijn, Vereniging Buurtsites, SWON Seniorennetwerk, Nijmegen Fair Trade City, Centrum Ontmoeting in Levensvragen (COiL), Stichting Gast, Ieder1 Gelijk, Vluchtelingenwerk, Wereldvrouwenhuis Mariam van Nijmegen,  en anderen.
Wie zich er verder bij wil aansluiten is van harte welkom.

Wat willen we?
Mensen geven om elkaar, bekommeren zich om elkaar. Dat is niet nieuw voor Nijmegen, integendeel. Maar weten we elkaar ook in de praktijk te vinden? Meer bekendheid geven aan wat er al is is een van onze doelstellingen. Zichtbaar maken en verbinden. Elkaar ook oproepen en stimuleren er nog meer voor elkaar te zijn is een ander doel. Daarnaast ook concrete acties waarbij mensen elkaar ontmoeten, kleinschalig, in de eigen buurt.

Nog een keer over compassie
Passie heeft met het hart te maken en het “com” duidt op samen, wederkerigheid.
Uitgangspunt voor ons is de gelijkwaardigheid tussen mensen en een positieve waardering van de diversiteit. Dat mensen verschillen geeft de mogelijkheid dat ze elkaar aanvullen.
Meer met en voor elkaar doen. Dat kan op verschillende manieren. Met hoofd, hart of handen.
Bij alle gelijkwaardigheid verkeert de ene mens soms  in een kwetsbaarder positie dan de ander.
Dat roept een gevoel van onrechtvaardigheid op dat ons aanzet tot pogingen de balans te herstellen.
Compassie zet aan tot actie.
Een oproep aan organisaties en bedrijven zich af te vragen hoe ze kunnen bijdragen aan meer compassie binnen hun organisatie en bedrijf en naar buiten.
Een oproep aan individuele mensen om in hun straat of buurt of elders in de stad te zoeken naar mogelijkheden om contact te leggen met mensen die daar behoefte aan hebben en elkaar te helpen waar mogelijk.
Zoeken naar plekken in de openbare ruimte waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en samen het leven willen vieren.
Mensen attenderen op de vele initiatieven in Nijmegen waar compassie een rol speelt en op deze manier “vraag en aanbod” op elkaar af stemmen.
Zorg voor mensen, zorg voor elkaar, mensen helpen mensen.

Wat vragen we van u?
Als organisatie vragen we u na te gaan hoe u zowel binnen uw organisatie als naar buiten toe bij kunt bijdragen aan meer compassie.
Als individueel persoon vragen we hoe u persoonlijk daaraan kunt bijdragen.
Als u het ons laat weten dan kunnen wij daar ruimere bekendheid aan geven en mogelijk verbindingen leggen tussen voorgenomen of al begonnen initiatieven. Centraal meldadres is het Huis van Compassie ten name van Pieter Poels (zie onder)

Meer weten?
Wilt u meer weten van ons initiatief en/of wilt u er mogelijk aan bijdragen? Neem dan contact met ons op:

Pieter Poels (Huis van Compassie), [email protected] of 024 – 322 84 80

Zie voor meer informatie over het handvest voor compassie: www.handvestvoorcompassie.nl