(Foto)verslag van benefietdag voor Syrië

3 juli 2014

Benefiet Syrie 35Vrijdag 20 juni – Wereldvluchtelingendag – organiseerden we in en om het Huis van Compassie een benefietdag voor Syrië. We zamelden daarmee geld in voor het Syrische Comitė Nederland, een vrijwilligersorganisatie die humanitaire steun verleent aan oorlogsslachtoffers en vluchtelingen in en rondom Syrië.

Ons doel is een bestaand project: een revalidatiecentrum in Gaziantep, een grensplaats in Turkije. Dit centrum wordt door Syrische artsen en verplegers gerund en is bestemd voor Syriërs die verblijven (in vluchtelingenkampen) in Syrië en in Turkije en ernstig ziek zijn. Er zijn veel hulpgoederen en het vervoer van de goederen kost geld.

We mogen terugzien op een mooie dag. De middag begon rustig; de eerste bezoekers vonden hun weg in en om ons gebouw aan de Groenestraat. Er was een braderie in de tuin, met o.m. verkoop van kaarsen, boeken van de Syrische schrijfster en medeorganisator Daad Kajo, decoratieve voorwerpen gemaakt door de vrouwen van het Wereldvrouwenhuis, Syrische en Nederlandse hapjes en drankjes. En creatieve activiteiten voor kinderen.

Binnen werden films vertoond over de humanitaire crisis in Syrië. Amnesty International, stichting GAST, Vluchtelingenwerk en het Syrische Comité Nederland informeerden de bezoekers over hun werk. En er waren workshops voor jong en oud: Theatersport, Assyrische dans, Arabisch schrijven, m.m.v. ondermeer Theatersportvereniging Schwung. Naarmate de middag vorderde werd het steeds drukker, en werden alle activiteiten goed bezocht.

Aan het begin van de avond waren er meer dan honderd mensen die deelnamen aan de gezamenlijke maaltijd, bereid door een groot aantal vrijwilligers. Na het hoofdgerecht stelde Marion Wierda, voorzitter van de Raad voor Levensbeschouwing en Religie Nijmegen, ons voor aan Masoud Rahee. Masoud is de komende jaren de vredesambassadeur in Nijmegen. Masoud zette vervolgens uiteen met welke activiteiten hij hieraan invulling wil geven. En er volgde een zangoptreden van een Syrische jongere van het project Onderweg.

Aansluitend was er een groot aantal optredens van Syrische en Nederlandse artiesten, om te beginnen van de Assyrische dansgroep Khomaleh. Lennie Ouwens en Marja Verstralen zongen klassieke liederen, Johan v.d. Bergh speelde gitaar.  Daad Kajo droeg voor uit haar roman. De Syrische zanger Myaad bracht de mensen in de zaal in beweging. Achmed Khabbazeh droeg een gedicht voor. En Theo de Waal, coördinator van de FotoStudio van de RIBW, veilde een foto die hij tijdens een van zijn reizen naar Aleppo had gemaakt.

Maar er was ook aandacht voor de humanitaire crisis in Syrië; Rob van Woerkom van de Antonius van Paduaparochie vertelde over pater Frans van der Lugt, die zijn leven had gegeven voor de mensen in Homs. En via een skypeverbinding hadden we contact met de Nijmeegse hulpverleenster Ine Smeets, die taalonderwijs biedt aan vrouwen en kinderen in een vluchtelingenkamp op de grens van Syrië.

We mogen terugzien op een geslaagde dag. Met vooral veel dank aan meer dan 60 vrijwilligers, die op verschillende wijzen een bijzondere bijdrage aan de dag leverden.

Met dank ook aan de Raad voor Levensbeschouwing en Religie Nijmegen, Albert Heijn en slager De Groene Weg aan de Groenestraat, en Bakker Arend aan de Lange Hezelstraat, die allen financiële en/of materiële steun aan ons gaven.

Weekkrant de Brug en de Gelderlander hebben beide overigens meerdere keren aandacht gegeven aan de benefietdag.  Lees hier het interview met medeorganisator Daad Kajo in de Gelderlander van 19 juni.

De benefietdag zelf heeft € 1948,06 opgebracht. In de week rondom de benefietdag hebben we nog eens ruim € 393,05 opgehaald. Daarbij hebben we € 200,- aan sponsorbedragen ontvangen. En in de protestantse kerken in Nijmegen heeft een juni een collecte plaatsgevonden. Op dit moment (3 juli) zijn enkel de opbrengsten vanuit één van de kerken bekend: €142,95.Tezamen zijn hiermee de inkomsten € 2684,06.

De organisatiekosten bedroegen in totaal € 726,48. Een bedrag van € 524,48 daarvan wordt betaald vanuit het budget van het Huis van Compassie. De resterende € 202,- worden afgetrokken van het aan het Syrische Comité Nederland uit te keren bedrag. En een van de vrijwilligers om ons heen heeft bij een verjaarsfeest nog eens € 900,- opgehaald. In mei van dit jaar hebben we met zo’n 15 vrijwilligers een huis aan huis collecte gehouden in Nijmegen. Deze heeft € 1360,98 opgeleverd.

Het totaal opgehaalde bedrag is daarmee €4.743,04 Daarbij komen nog de opbrengsten van de collecte in een aantal protestantse kerken in Nijmegen. Hou voor het eindbedrag onze website in de gaten.

Tenslotte nog kunnen we melden dat de inzameling van goederen bij het Huis van Compassie medio juni ook veel heeft opgeleverd. Particulieren brachten bij ons vele medische goederen en allerlei spullen voor de verzorging van kinderen en volwassenen. En schrijfmaterialen zoals schriften en pennen. Een bus vol materialen is inmiddels door het Syrische Comité Nederland in Nijmegen opgehaald.

Nogmaals hartelijk dank aan allen die een bijdrage hebben geleverd aan onze acties voor Syrië.

Pieter Poels
Coördinator Huis van Compassie Nijmegen